#Believe

Waarom iedereen zegt maar niemand echt gelooft dat jongeren de toekomst zijn

 

 • Table Of Content
 • Zoom
 • Slide Show

BUY THIS BOOK

 1. Je hebt je eigen toekomst in handen Geloof in je sterktes En ga voor je droom
 2. Je moet de andere naar waarde schatten Niet onderschatten Niet overschatten Gewoon naar waarde schatten

  Dit inspirerende boek van Sihame El Kaouakibi bevat een dubbele oproep.

 1. Een oproep aan jongeren om met ‘goesting’ hun talenten te ontwikkelen en ermee aan de slag te gaan.
 2. Een oproep aan het beleid voor een positieve benadering van jongeren, een benadering die uitgaat van hun kracht.

De hedendaagse jeugd, de nieuwe generatie, in de steden wordt al te vaak bekeken als een hardnekkig probleem in plaats van een troef. In Je bent jong en je wil pleit Sihame El Kaouakibi voor een andere kijk op de stedelijke jeugd. Centraal staat de kracht van jongeren. Dit is volgens Sihame El Kaouakibi dé sleutel voor de toekomst. Vanuit het enorme potentieel dat zij ziet bij deze jongeren, komt de auteur tot een oproep aan het beleid maar ook aan de hele samenleving om de oogkleppen af te werpen en het talent van jongeren aan te spreken. We moeten als maatschappij  jongeren aanmoedigen om hun eigen talenten te ontwikkelen. Daarbij vertrekken jongeren best vanuit hun eigen krachten. Je bent jong en je wil zet die krachten nog eens goed in de verf en biedt jongeren goesting: Goesting om te weten wie je bent en te weten wat je wil. Goesting  om het leven in handen te nemen en te ondernemen. Goesting om toekomst te schrijven in plaats van geschiedenis. Sihame El Kaouakibi schreef een overtuigend visieboek dat wil aanzetten tot actie. Uitstellen is immers geen optie. Er rust veel verantwoordelijkheid op de schouders van de generatie jongeren van vandaag. Jongeren, speel jullie troeven uit. Volwassenen, rem de jongeren niet af. Inspireer hen.     Sihame El Kaouakibi (1986), eerste ‘Antwerpenaar van het jaar’ en oprichtster van Let’s Go Urban sleepte prijzen in de wacht als ‘Vlaamse Cultuurprijs 2012’, ‘Belgium’s Outstanding Young Person’, ‘Straffe Madam 2013’, en komt voor in de lijst van ‘30 sterke vrouwen die de wereld veranderden’ volgens Knack. Een meer dan indrukwekkend lijstje voor de jonge ondernemende duizendpoot en actieve onderneemster die met haar ongeëvenaarde engagement jongeren aanzet tot daden waar ze zichzelf nooit toe in staat achtten. Sihame studeerde aan de lerarenopleiding en zoekt haar verdieping aan de VUB in een masteropleiding in de Onderwijskunde. Daarnaast biedt ze consultancy aan en ontwikkelt ze concepten voor organisaties, overheidsinstellingen en bedrijven met betrekking tot jongeren, -culturen, -ontwikkeling, -tewerkstelling, sociale innovatie, urban culture & arts en verstedelijking. Ze zetelt in verschillende bestuursorganen, als lid van de Algemene vergadering en de adviesraad van de Sociale innovatiefabriek,, als voorzitter van de Provinciale adviescommissie cultuur in Antwerpen en als voorzitter van De Schoolbrug.


4 responses

 • Wauw, ik heb deze middag je boek gelezen. Voor mij, als jonge leerkracht in het middelbaar, werkt het alvast inspirerend…

  Ik ben er ook van overtuigd dat elke leerling talenten bezit die, jammer genoeg, door het soms beklemmende onderwijssysteem, niet ontplooid kunnen worden. Er is geen tijd, personeel of ruimte voor. Ik probeer wel zelf tijdens mijn lessen de leerlingen te leren kennen en te doorgronden. Ze zijn immers allemaal anders: andere interesses, andere sterktes, andere zwaktes… Tijdens mijn lessen probeer ik hier zoveel mogelijk op in te spelen. Je moet natuurlijk je klas, je publiek, kennen om de leerstof op een zo duidelijk mogelijke manier over te brengen. Volgens mij mag de leraar als inhoudelijk expert natuurlijk niet onder doen voor de leerkracht als pedagoog.

  Het is wel enorm belangrijk dat leerlingen zichzelf kunnen zijn, de kans kunnen krijgen om te tonen wat ze goed kunnen en hierdoor zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Waarom wordt er hier op school zo weinig rond gedaan? School is zo belangrijk: de leerlingen brengen hier immers 5 van de 7 dagen door, soms wel 8u per dag.

  Het is teleurstellend, als ik zo in de lerarenkamer rondkijk, dat er zoveel gedemotiveerde leerkrachten zitten die geen energie kunnen opbrengen voor innovatie. Vastbenoeming is zo’n misleidend systeem. Uitgebluste leerkrachten krijgen voorrang op jonge gemotiveerde leerkrachten. Ik weet niet wat een mooi alternatief zou kunnen zijn. Wat ik wel weet, is dat het erg frustrerend is voor mij en de andere jonge collega’s die de ene interim na de andere afschuimen.

  Ik hoop dat mijn collega’s snel hun weg naar jouw boek kunnen vinden en dit als inspiratiebron zullen gebruiken.

  Keep up the good work!

 • Mevrouw,

  ik heb zonet je boek #BELIEVE gelezen, vandaar dus een aanspreking met Mevrouw, want Sihame past hier niet meer.
  De inhoud verrast me zodanig en vind ik zo geweldig goed, dat voortaan afstandelijke eerbied meer op zijn plaats is.
  Ook de vaststelling dat wat je schrijft haast op een akelige manier ongelooflijk coherent consequent gelijklopend is met wat ik van je in de loop van ongeveer 1.5 jaar in interessante (maar veel te korte) geprekken met je heb kunnen vernemen, maakte dat ik je boek met immer stijgende verbazing in één ruk heb uitgelezen.
  Ook voordien ben ik al een paar keer van je haarscherpe observaties en superrake analyses steil achterovergevallen (ik hoop dat je dat nooit gemerkt hebt natuurlijk), maar met de lectuur van dit boek, sta ik er nog meer versteld van hoe je dit al op zo een piepjonge leeftijd al kan en doet. Geef toe, je bent van een andere planeet !

  Natuurlijk zal ik dit boek aan mijn (al werkende) kinderen laten lezen en aanraden, en aan vele kennissen, en zeker aan mensen én ouders die (noodgedwongen ?) met jongeren bezig zijn (A propos, het valt me een beetje op, je richt je nooit tot ouders in je boek, horen die niet de allereerste coaches te zijn van hun kinderen ? (Enfin, nuance, je vertelt in je boek duidelijk (zoals aan mij) dat je eigen ouders wel in zekere zin “natuurlijke” coaches zijn geweest)
  Ik ben het met zovele zaken van wat je schrijft roerend met je eens, en verkondig veelal hetzelfde al jààààren van wat je nu zo mooi schrijft, alleen heeft me wel heel wat meer tijd gekost om tot zulke inzichten te komen.

  Anderzijds, blijf ik na bezinking van de lectuur wel wat op mijn honger: de (wetenschappelijke) onderbouw is wat mager, en in feite trek je een paar grondideeën over (te) vele bladzijden door, een beetje op z’n Amerikaans. Ik hoop dat je ooit de kans krijgt en neemt om straks als kersverse master in een pedagogisch onderzoek hard zwart op wit te kunnen bewijzen wat hier staat, het geloof dus feiten worden, en dat dit boek dus inderdaad nog maar een begin is !

  Enfin, wat wil ik nog zeggen : goe bezig meiske !

 • I #BELIEVE in your powerful potential to successfully change old ideas & practices. Your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more. Sihame, we have a history together and share a proactive and forward-looking approach. Looking forward carries much more weight if you have some positive achievements to look back on, and you surely do. I admire your courage, vision, power and strategy.


Leave a Reply